ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "CELESTYN"

Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” powstał na przełomie 2005 i 2006 roku. Organizatorem i jednostką nadrzędną Zakładu jest Stowarzyszenie Świętego Celestyna z siedzibą w Mikoszowie koło Strzelina. Część kosztów działalności pokrywa PFRON. Powstanie Zakładu spełniło oczekiwania osób niepełnosprawnych z powiatu strzelińskiego, dając im szansę na samodzielne i aktywne życie.

Zakład zatrudnia 46 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pracując pod okiem instruktorów wykonują arcydzieła sztuki ceramicznej i rękodzielniczej. Ich pracę charakteryzuje niezwykła staranność, ogromne zaangażowanie oraz benedyktyńska cierpliwość, zaś jej efekty można obejrzeć tutaj. Wychodząc na potrzeby rynku w grudniu 2013 roku został uruchomiony nowy dział Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych. W nowym dziale znalazło zatrudnienie 8 osób niepełnosprawnych, dodatkowo zatrudniony został instruktor zawodu z doświadczeniem ogrodniczym. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie są niezwykle sumiennymi, dokładnymi i wysoce umotywowanymi pracownikami. Cechuje ich również brak postawy roszczeniowej. Ponieważ celem zakładu jest przystosowanie pracowników do pracy na otwartym rynku pracy, nieustannie poszukujemy dla nich miejsca w firmach i zakładach funkcjonujących w tym sektorze. Poprzez indywidualizację programów rehabilitacji jesteśmy w stanie przygotować swoich pracowników do wykonywania różnorodnych prac.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 39 24 678

o nas

o nas

o nas

o nas

o nas

o nas

o nas

o nas

o nas

o nasValid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!